Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015

Αθλητική Ταυτότητα Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ

Ο Δημοτικός Αθλητικός Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Οργανισμός Σαντορίνης σας ενημερώνει πως στα πλαίσια του Νέου Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ...
... που καταρτίστηκε από το Δ.Σ του Οργανισμού και ψηφίστηκε - εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Θήρας, απαραίτητο στοιχείο πλέον για την είσοδο είτε των αθλητών των σωματείων, είτε μεμονωμένων ατόμων, είτε ατόμων που μετέχουν σε προγράμματα της Γ.Γ.Α σε κάθε αθλητικό χώρο που ανήκει στη δικαιοδοσία του Οργανισμού είναι η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, την οποία πρέπει να φέρουν μαζί τους κάθε φορά που βρίσκονται στο χώρο και αθλούνται. 

Η αθλητική ταυτότητα είναι περιουσιακό στοιχείο του ΝΠΔΔ και φέρει τα χαρακτηριστικά:

  • Επωνυμία του Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ
  • Επωνυμία του Αθλητικού Σωματείου
  • Ονοματεπώνυμο αθλητή ή αθλούμενου
  • Άθλημα
  • Αθλητική περίοδο (για κάθε περίοδο εκδίδεται νέα αθλητική ταυτότητα. Μετά τη λήξη της αθλητικής περιόδου η ταυτότητα επιστρέφεται στη Διεύθυνση του Οργανισμού).

Το κόστος έκδοσης της Αθλητικής ταυτότητας είναι δύο (2) ευρώ κατά άτομο για τους αθλητές των συλλόγων – σωματείων και πέντε (5) ευρώ  για τους μεμονωμένους αθλητές και έχει ισχύ για ένα ημερολογιακό έτος από την έκδοση της για τους μεμονωμένους αθλητές – άτομα και για μια αθλητική περίοδο για τους αθλητές των συλλόγων.

Για την έκδοση αθλητικής ταυτότητας απαιτείται:

  • Βεβαίωση παιδιάτρου (για τα παιδιά έως 12 ετών).
  • Βεβαίωση καρδιολόγου ή παθολόγου για τα μέλη των προγραμμάτων άθλησης.
  • Φωτογραφία μέλους (να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο στην πίσω όψη)

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους οι σύλλογοι έχουν τη δυνατότητα να φέρνουν ομαδική λίστα με τα ονόματα των αθλητών τους είτε βεβαιωμένη από ιατρό, είτε ακολουθούμενη από Υπεύθυνη Δήλωση πως όλοι οι εγγεγραμμένοι αθλητές σε αυτή έχουν εξεταστεί από ιατρό. 

Παρακαλούνται όσοι προτίθενται να χρησιμοποιήσουν την περίοδο 2015-16 τις εγκαταστάσεις του Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ να προβούν το συντομότερο στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να εισέρχονται στους χώρους άθλησης του Οργανισμού.